Wójt nie powinien reprezentować przed sądami administracyjnymi rady gminy. Może to prowadzić do konfliktu interesów – uważają posłowie, którzy przygotowali projekt nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który właśnie wpłynął do Sejmu.
Propozycja zmiany prawa jest konsekwencją ubiegłorocznej uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OPS 3/12). Zgodnie z nią w sprawach skarg dotyczących uchwał gminy zdolność procesową ma wójt (burmistrz, prezydent). W sprawach rozpoczętych po wydaniu tej uchwały NSA sądy administracyjne zaczęły uznawać, że to właśnie wójt powinien reprezentować radę. Wcześniej przyjmowały zaś, że powinien to robić jej przewodniczący.

Konflikt interesów