Wójt lub prezydent miasta nie będą już mogli się tłumaczyć, że trudno znaleźć kandydata na stanowisko sekretarza. W ciągu trzech miesięcy od zwolnienia się etatu musi być wyłoniony w konkursie następca.
Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Teraz zajmie się nim Senat. Zmiany mają zmusić samorządowców, aby funkcje sekretarzy były obsadzane wyłącznie w trybie konkursowym. Obecnie niektóre gminy konkursów nie przeprowadzają, a obowiązki sekretarza przejmują inni pracownicy samorządu.
Stanowisko sekretarza od prawie czterech lat powinno być utworzone w każdym samorządzie. Wcześniej starostwa nie musiały, ale mogły zatrudniać sekretarzy. Przepisy wprawdzie przewidują wyłonienie kandydata w drodze konkursu, lecz część gmin do tego się nie stosuje, bo z ustawy nie wynika, że nie może nim zostać urzędnik w trybie awansu wewnętrznego.