Po wprowadzeniu nowych rozwiązań nie będzie można protekcjonalnie poklepać obywatela po plecach i dalej funkcjonować - mówi Prof. dr hab. Michał Kulesza, radca prawny, społeczny doradca Prezydenta RP ds. samorządu.
Wkrótce do laski marszałkowskiej ma trafić prezydencki projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego. Jakie są jej główne cele?
Tytuł ustawy jest znacznie dłuższy, a zakres znacznie szerszy. Jak już sam tytuł wskazuje, ustawa ma za zadanie, po pierwsze, wzmocnienie form udziału mieszkańców w rządzeniu, po drugie, wzmocnienie, czy niekiedy stworzenie, mechanizmów współdziałania pomiędzy samorządami, a także wprowadzenie głębokich zmian w ustawodawstwie samorządowym, które prowadzą do wzmocnienia pozycji samorządu.