W związku z COVID-19 samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć i później zapłacić janosikowe - mówiła w czwartek w Sejmie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, przedstawiając projekt rozwiązań, które złożą się na tarczę antykryzysową.

Projekt ustawy wprowadza m.im. ułatwienia dla samorządów terytorialnych - wskazała w czwartek w Sejmie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przyznała, że ten rok będzie trudnym rokiem dla samorządów, "jeżeli chodzi o stronę bilansową".

"Wprowadzamy zatem w 2020 r. możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19" - zaznaczyła.

Wskazała na łagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o "kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostek samorządu" wynikającego z wystąpienia epidemii. "Wprowadzamy także możliwość przekazywania w tym roku rat części oświatowej wyrównawczej równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych" - zaznaczyła. Jak wyjaśniła, dzięki temu miasta w Polsce już w czerwcu dostaną tę subwencję. W przypadku Warszawy ma to być ponad 100 mln zł, a w przypadku mniejszych miast kilkanaście-kilkadziesiąt mln zł.

W projekcie przewidziano też możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. "Mówimy tu o tzw. janosikowym - przesuwamy je na okres powakacyjny" - wskazała.

Emilewicz zapowiedziała też zwiększenie dochodów samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 proc. do 50 proc. "Już nie co czwarta, a co druga złotówka z tytułu opłat, gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa zostanie w budżecie samorządu powiatowego" - przekonywała Emilewicz.

Projektowane przepisy mają też uelastycznić w 2020 r. wydatkowanie z tzw. Funduszu Korkowego. "To oznacza, że ok. 800 mln zł pozostanie w dyspozycji samorządów gminnych i wojewódzkich (...) i w tym roku będą mogły wykorzystać te środki na walkę ze skutkami pandemii" - mówiła Emilewicz.

Projekt zakłada ponadto pokrycie części kosztów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy przez zwiększenie opłaty skarbowej za wydawanie tej decyzji dla osób innych niż właściciel lub użytkownik wieczysty. "Zmiana, o którą samorządy prosiły od bardzo dawna, jest wprowadzona w tej ustawie" - zaznaczyła Emilewicz.

Szefowa MR wskazała też na wydłużenie terminu na osiągnięcie minimalnej liczby punków ładowania i tankowania CNG. "Umożliwiamy kontynuowanie przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych w tym budowlanych przez cyfryzację procedur planistycznych" - dadała.

Projektowane przepisy mają umożliwić czasową zmianę zadań dotychczas wykonywanych przez pracownika przez wójta, burmistrza, prezydenta, w tym prezydenta miasta na prawach powiatu. "Chodzi o to, by w tym trudnym czasie, kiedy część pracowników nie pracuje, opiekuje się dziećmi, aby samorządy mogły w sposób elastyczny regulować strumieniem pracowników" - mówiła Emilewicz. Aby np. wzmocnić urzędy pracy, które "dzisiaj stają się jednym z ważniejszych ogniw w walce z pandemią i które nie pracują nie radzą sobie, nie pracują tak szybko jak byśmy chcieli" - mówiła.

Emilewicz wyraziła przekonanie, że dzięki tym rozwiązaniom samorządy będą mogły m.in. realizaować zaplanowane inwestycje. "Zdajemy sobie sprawę, ze kontynuacja tych inwestycji daje nam szanse wyjścia z pandemii" - zaznaczyła. Zwróciła się do wysokiej izby o przyjęcie tych rozwiązań.