Sejm nie zgodził się, by jednostki samorządu terytorialnego, których dochody spadły rok do roku o co najmniej 20 proc., nie dokonywały wpłat rat janosikowego w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia br.
Taki przepis zaproponował Senat do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
Przyjęte ostatecznie w tarczy 4.0 rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia wpłaty raty janosikowego przez samorządy o ponadprzeciętnych dochodach na dwa miesiące. Te wpłaty jednak i tak do końca roku samorządy muszą uiścić.