Jeśli treść umów z powiatowymi urzędami pracy oraz regulamin programu PFR dla sektora MŚP się nie zmienią, podmiotom z udziałem JST nie pozostanie nic innego, jak kierowanie spraw do sądu.
Przedsiębiorstwa komunalne liczyły na to, że będą mogły skorzystać z programów pomocowych państwa na zasadach określonych w specustawie o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. poz. 695), ale choć spełniają wymogi ustawowe, dystrybuujące środki powiatowe urzędy pracy oraz Polski Fundusz Rozwoju odrzucają ich wnioski. Tymczasem dla spółek samorządowych, np. świadczących usługi komunikacji miejskiej, brak wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej to nie tylko ryzyko niewypłacalności, lecz także obawa, że zostaną uznane przez UE za przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji, a wówczas będą miały problemy np. z uzyskaniem komercyjnych kredytów.

Skutki epidemii