W tym roku powiaty otrzymają 995 mln zł, a samorządy wojewódzkie 225 mln zł na zadania związane z rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych.
Są to pieniądze dzielone między samorządy na podstawie algorytmu, określonego w rządowym rozporządzeniu. To właśnie z tej puli dofinansowywane są m.in. wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także wyposażenia stanowisk pracy czy dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (o przeznaczeniu środków na poszczególne cele każdy powiat decyduje indywidualnie). Ponadto z algorytmu są pokrywane również koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej.
Łącznie do samorządów trafi w br. prawie 1,22 mld zł i jest to rekordowo wysoka kwota, o 158 mln zł większa niż w 2019 r.
– Systematyczne zwiększanie środków na wsparcie samorządowych inicjatyw poprawia sytuację osób niepełnosprawnych. Ich potrzeby się zmieniają, a my staramy się na nie odpowiadać – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej Paweł Wdówik, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
W jej trakcie był pytany również o przyszłość programu „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego, który ma wspierać osoby zajmujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jak pisaliśmy na łamach DGP („Na razie wytchnienia brak”, nr 24/20), jego pierwsza edycja nie cieszyła się dużą popularnością, a zarówno samorządy, jak i osoby z niego korzystające miały wiele uwag do zasad realizacji programu.
– Zebraliśmy informacje zwrotne na temat „Opieki wytchnieniowej” od jej beneficjentów. Ulepszamy ją i wkrótce ogłosimy kolejną edycję na 2020 r. – wskazywał Paweł Wdówik.
Dodał przy tym, że wdrożenie programu wymaga aktywności ze strony samorządów, które muszą wyrazić chęć do uczestniczenia w nim i wystąpić o przyznanie pieniędzy.
Ponadto minister zapowiedział, że w ciągu miesiąca powinien się pojawić oczekiwany przez środowiska niepełnosprawnych projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Będzie to zupełnie nowa, poprawiona wersja przepisów, które zostały przekazane do konsultacji jeszcze w ubiegłym roku, ale zebrały wiele krytycznych głosów.