Wojewoda pomorski będzie musiał jeszcze raz przeprowadzić postępowanie, na podstawie którego domagał się od Sopotu oddania prawie 850 tys. zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
Taki jest efekt decyzji wydanej przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju w sprawie sporu, jaki toczy się między wojewodą a władzami miasta. Jest on związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13), który stwierdził, że uzależnianie przyznania opiekunowi świadczenia pielęgnacyjnego od tego, czy niepełnosprawność członka rodziny powstała zanim skończył 18 lub 25 lat, narusza zasadę równości.