Miasto nie zamierza zwracać prawie 850 tys. zł, które wypłaciło opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Zapowiada, że będzie się odwoływać, jeśli wojewoda pomorski wyda decyzję nakazującą oddanie pieniędzy.
Wszystko wskazuje na to, że dopiero w sądzie zakończy się spór między Sopotem a wojewodą pomorskim. Dotyczy on zwrotu części dotacji budżetowej, którą w jego ocenie miasto bezprawnie przeznaczyło na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Samorząd otrzymał właśnie pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania, które ma doprowadzić do zwrotu tych pieniędzy. Sopot deklaruje, że swojego stanowiska w kwestii świadczeń nie zmieni.

Niewykonane zalecenia