Nawet po spełnieniu wszystkich przesłanek formalnych zastosowanie procedury in-house może być niezgodne z prawem. Trzeba uwzględnić także inne przepisy, np. o ochronie konkurencji.
Procedura in-house wciąż budzi w Polsce kontrowersje. Przedsiębiorcy uważają, że zabija ona konkurencję, samorządowcy, że powinno się jeszcze bardziej złagodzić przesłanki jej stosowania.
Chodzi o specjalne regulacje, które pozwalają np. gminom powierzać zadania własne należącym do nich spółkom komunalnym z wolnej ręki, z pominięciem przetargu. Przepisy te przede wszystkim są wykorzystywane do zlecania odbioru odpadów miejskim przedsiębiorstwom czy też przy dbaniu o miejską zieleń. Nie tylko jednak. Jak pokazuje sprawozdanie Urzędu Zamówień Publicznych za 2018 r., wykorzystuje się je nawet przy robotach budowlanych.