Dane o kierunku studiów ukończonych przez osoby sprawujące funkcje publiczne odzwierciedlają poziom ich kompetencji i stanowią informację publiczną.
Sprawa dotyczy mężczyzny, który zwrócił się do prezydenta jednego z miast o udzielenie informacji dotyczącej wykształcenia osoby piastującej urząd wiceprezydenta. Wyjaśnił, że w artykule umieszczonym na portalu internetowym miasta zamieszczono informację, że jest ona absolwentką politechniki. W związku z tym poprosił o udzielenie informacji, jaki wydział ukończyła i czy były to studia magisterskie oraz czy posiada tytuł magistra.
W odpowiedzi otrzymał informację, że wiceprezydent została powołana na to stanowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawą o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936). Zdaniem wnioskodawcy odpowiedź nie zawierała informacji, o które prosił. Urząd twierdził z kolei, że udzielił wyczerpujących wyjaśnień.