Samorządy będą musiały rozprawić się z zanieczyszczeniami powietrza „w możliwie najkrótszym terminie”. Zdaniem ekspertów sam zapis w ustawie nie zażegna naszego sporu z Komisją Europejską.
Z propozycją umieszczenia stosownych zapisów, które – przynajmniej formalnie – zobligują władze gmin i województw do przyspieszenia działań na rzecz redukcji smogu, wyszło samo Ministerstwo Środowiska. Znajdziemy je w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), który jest właśnie w konsultacjach.
Resort chce, by w każdym opracowywanym przez marszałków programie ochrony powietrza (POP) wyszczególniono działania, które pozwolą ograniczyć okresy, gdy stężenia szkodliwych substancji przekraczają dopuszczalne normy.