W piątek pracownicy socjalni będą honorowo oddawać krew lub korzystać z uprawnień urlopowych. To następny etap prowadzonego od jesieni 2018 r. ogólnopolskiego protestu tej grupy zawodowej.
Do tej pory w jego ramach odbyły się pikieta pod siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz „Czarny tydzień w pomocy społecznej”. Teraz przyszedł czas na akcję „Pomoc społeczna się wykrwawia”. Będzie polegała na tym, że pracownicy socjalni oraz inni zatrudnieni w instytucjach pomocy społecznej 25 stycznia br. będą oddawać honorowo krew. Do tej pory swój udział w akcji potwierdzili pracownicy z ponad 150 miejscowości.

Biedni robią w biedzie. Pracownicy socjalni mają gorzej niż ich podopieczni >>>

W ten sposób – pomagając innym – pracownicy socjalni przypominają, że resort rodziny nie odniósł się do przesłanych przez nich postulatów zmian w przepisach. Ich zasadniczym celem jest poprawa warunków pracy oraz świadczenia pomocy potrzebującym wsparcia.
Reklama
Domagają się oni m.in. wyższych wynagrodzeń, zmian w ścieżce awansu zawodowego oraz zasad przyznawania dodatku za pracę w terenie, a także objęcia dodatkowymi uprawnieniami pracowniczymi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Sprzeciwiają się też prezydenckiemu projektowi, który ma umożliwić tworzenie centrów usług społecznych.
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, która jest jednym z organizatorów protestu, zachęca do przyłączenia się do akcji, tak aby miała charakter masowy. Wskazuje, że chętni powinni zgłosić się w piątek do jednego z stacjonarnych punktów krwiodawstwa (ich listę wraz z adresami i godzinami otwarcia można znaleźć na stronie federacji) i zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Przypomina przy tym, że każda osoba oddająca krew, a także taka, która w wyniku wstępnej kwalifikacji nie będzie mogła tego zrobić, ma prawo do dnia wolnego z tego tytułu (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Powinna jednak o takim zamiarze wcześniej powiadomić pracodawcę, a potem poprosić punkt krwiodawstwa o wystawienie zaświadczenia, które będzie stanowiło podstawę do skorzystania z dnia urlopu.