Rosnące ceny za zagospodarowanie odpadów skłaniają samorządy do źle rozumianych oszczędności i wybiórczego recyklingu. Część z nich zawiesza odbiór niektórych frakcji na czas zimy.
Potwierdzają się przewidywania ekspertów, że po wyborach samorządowych mieszkańcy będą musieli liczyć się z podwyżkami opłat za gospodarowanie śmieciami. Przez cały kraj przetacza się właśnie kolejna fala wzrostu cen, które – na mocy rozstrzyganych w ostatnich dniach przetargów – zaczną w pełni obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
Co ważne, wzrost kosztów działalności dotyka w podobnym stopniu zarówno spółki gminne, które same organizują rynek komunalny, jak i prywatne podmioty wyłaniane w postępowaniach przetargowych. Na działalności jednych i drugich piętno odciskają bowiem rosnące koszty pracy, ale przede wszystkim wyższe opłaty środowiskowe i nowe ceny prądu.