Zgłaszanie kandydatów na wójta

Kandydata na wójta należy zgłosić nie później niż 26 września do godz. 24.00. W tym celu trzeba udać się do właściwej gminnej komisji wyborczej wraz z poprawnie wypełnionymi dokumentami zgłoszeniowymi.

Reklama

Zgłaszanie kandydatów na radnych

Do 17 września 2018 r. do godz. 24:00 należy dokonać zgłoszenia list kandydatów na radnych zarówno do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, jak i rad dzielnic m.st. Warszawy. Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwych terytorialnych komisji wyborczych.