Więcej elastyczności przy planowaniu budżetu i mniej czasochłonnego przerzucania papierów w urzędach. A w dalszej perspektywie rewolucja w obliczaniu wskaźnika zadłużenia.
Odbiurokratyzowanie samorządów nabiera tempa – przekonuje Ministerstwo Finansów. W piątek podsumowało swoją prace z zespołem samorządowców, który powołano pod koniec marca. Owocem tej współpracy są propozycje zmian w trzech rozporządzeniach regulujących sprawy lokalnych budżetów.
Cel jest prosty. Chodzi o zmniejszenie obowiązków, które utrudniają zarządzanie budżetem i nie wnoszą żadnej wartości dodanej, a tylko generują dodatkowe koszty. Ma w tym pomóc nowa, uproszczona metoda sporządzania corocznych planów finansowych.