Pół roku na uzupełnienie danych kilkudziesięciu tysięcy firm. To właśnie czeka marszałków w związku z uruchomieniem bazy danych o odpadach.
Mowa o centralnym internetowym systemie zarządzanym przez ministra środowiska, którego pierwszy moduł, czyli rejestr przedsiębiorców, wystartował w zeszłym tygodniu.
Ma się w nim znaleźć pakiet informacji o polskiej gospodarce odpadami, m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach. W BDO będą też gromadzone dane na temat osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu oraz informacje o prowadzących taką działalność firmach.