Choć resort zdrowia dopiero rozpoczyna prace nad regulacjami ograniczającymi sprzedaż wyskokowych trunków, lokalne władze zgodnie zapowiadają – skorzystamy z nowych uprawnień.
Samorządy od dawna lobbują w rządzie o zmiany w prawie, które pozwolą im wprowadzać bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące sprzedawania i spożywania alkoholu.
– W latach 2014–2015 prezydent Krakowa wielokrotnie występował do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z pismami zawierającymi postulaty zmian w zakresie handlu napojami alkoholowymi, w szczególności z wnioskiem o nadanie samorządom prawa do ograniczania godzin sprzedaży alkoholu – przypomina Maciej Grzyb z biura prasowego krakowskiego magistratu.