Minister edukacji narodowej wydała kolejny plik rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.; dalej: u.p.o.), które wejdzie w życie 1 września 2017 r.
Tego samego dnia zaczną obowiązywać akty wykonawcze. Jeszcze nie wszystkie ukazały się w Dzienniku Ustaw. Dyrektorzy szkół i placówek nie będą mieli właściwie czasu na prześledzenie nowych regulacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. Postanowiliśmy im w tym pomóc. Poniżej w tabeli omawiamy rozporządzenia, nad którymi prace legislacyjne były najbardziej zaawansowane.
Okazuje się, że chociaż większość z tych aktów była poprzedzona regulacją wydaną na podstawie ustawy o systemie oświaty (najczęściej o takim samym tytule), to jednak nie zawsze automatycznie powielone zostały jej treści. Dlatego niniejsze opracowanie w szczególności podkreśla, jakie są między nimi różnice. Wskazujemy także, kiedy dane rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Takie informacje podane zostały na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL).