Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

autor: Paweł Bała, Witold Wiśniewski12.07.2017, 07:59; Aktualizacja: 12.07.2017, 08:10
szpital, lekarze, pacjenci

szpital, lekarze, pacjenciźródło: ShutterStock

Dziś przedstawiamy studium przypadku w oparciu o kazus połączenia dwóch rzeszowskich szpitali. Opisują go osoby, które czynnie w tym procesie brały udział. Omawiany przez nas przypadek jest tym wartościowszy, że ze względu na utworzenie sieci szpitali i znalezienie się kilkuset placówek poza nią do takich sytuacji może obecnie dochodzić znacznie częściej. Warto więc się dowiedzieć, na co uważać i z czym mogą być największe kłopoty. A przeprowadzenie takiej fuzji to droga najeżona kolcami. Wprawdzie dwie wprowadzone do studium postaci prawnika Drewnowskiego i dyrektora szpitala w M. Gałązki są fikcyjne, ale prawdziwe jest zainteresowanie takimi połączeniami ze strony innych jednostek samorządu terytorialnego.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 3 kwietnia 2017 r. wydał postanowienie o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc z Rejestru. Tym samym przesądził o połączeniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina z siedzibą w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Stosowne postanowienie o dokonaniu wpisu jest wykonaniem uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIX/525/16 z 28 listopada 2016 r. w sprawie połączenia ww. podmiotów (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego 2016.3711). Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym jest województwo podkarpackie, nastąpiło przez przeniesienie całego mienia Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc (podmiot przejmowany) na Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie (podmiot przejmujący), tj. w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.; dalej: ustawa), czyli przez wykreślenie z KRS podmiotu przejmowanego i wpis aktualizacyjny w rejestrze podmiotu przejmującego informujący o przedmiotowym przekształceniu. Proces połączenia szpitali, o jakim mowa, jest przedsięwzięciem wielopłaszczyznowym dotyczącym materii prawnej, ekonomicznej, logistycznej, informatycznej i medycznej. Połączenie w takiej skali jest również jednym z największych tego typu projektów w krajowej publicznej służbie zdrowia.

Z dniem połączenia podmiotów leczniczych, podmiot przejmujący wstąpił na zasadzie sukcesji uniwersalnej we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był podmiot przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków, czyli zarówno w stosunki administracyjne, jak i cywilne, przejął zobowiązania i należności wynikające z działalności podmiotu przejmowanego według stanu na dzień połączenia. Konstrukcja taka wynika expressis verbis z art. 67 ust. 4 ustawy. Na płaszczyźnie właściwej prawu pracy, zgodnie z art. 231kodeksu pracy (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę), pracownicy podmiotu przejmowanego stali się pracownikami podmiotu przejmującego.

Do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie (dalej: KSW) przyjechali Ludwik Drewnowski, prawnik z urzędu miejskiego w M., i dyrektor szpitala w tym mieście, Grzegorz Gałązka. Nie wszystkie placówki szpitalne w tym mieście weszły do sieci szpitali, więc przyjezdni są zainteresowani możliwością ich połączenia, a dzięki temu niezmarnowaniu istniejącej bazy leczniczej, do czego zapewne by doszło, gdyby jeden ze szpitali trzeba było zamknąć. Postanowili więc porozmawiać z osobami, które już takie działanie z sukcesem przeprowadzili. Ich rozmówcą jest adwokat dr Paweł Bała, pełnomocnik dyrektora KSW nr 1 w Rzeszowie ds. przekształceń podmiotowych.


Pozostało jeszcze 79% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane