Gdańsk jest dumny ze swojej polityki otwartości, którą miasto przyjęło w 2014 r. Jej główne założenia to inspirowanie mieszkańców do włączania się w budowę społeczeństwa obywatelskiego i wykorzystanie technologii do wsparcia przejrzystego i odpowiedzialnego wykonywania zadań publicznych.
Otwartość to nasza odpowiedź na rosnącą falę populizmu w Polsce i na świecie oraz wzmocnienie demokracji lokalnej w trudnych dla niej czasach. Wśród flagowych inicjatyw warto wymienić budżet obywatelski, który wyzwolił społeczną energię na poziomie dzielnic i pozwolił zbudować zaangażowanie mieszkańców w poprawę jakości życia w ich najbliższej okolicy. Dlatego też kwota przeznaczona na realizację projektów regularnie się zwiększa, od 9 mln zł w 2014 r. do 18 mln zł w edycji 2019.
Jako miasto otwarte na nowe formy partycypacji w 2016 zdecydowaliśmy się na eksperyment w postaci panelu obywatelskiego. Można go porównać do ławy przysięgłych w amerykańskim sądzie. Jego sednem jest debata z udziałem reprezentatywnej grupy mieszkańców, którzy są wybierani losowo ze spisu wyborców, płci, wieku i miejsca zamieszkania w poszczególnych dzielnicach. Uczestnicy gdańskiego panelu we współpracy z ekspertami wypracowują rekomendacje działań w ważnych dla miasta obszarach, takich jak zapobieganie skutkom ulewnych deszczów czy zanieczyszczenia powietrza.
Podobne podejście towarzyszyło tworzeniu strategii rozwojowej Gdańsk 2030+. O ile zwykle tego typu dokumenty są tworzone przez ekspertów, a mieszkańcy mogą się wypowiedzieć ewentualnie po ich przygotowaniu, my zdecydowaliśmy się odwrócić ten proces tak, by mieszkańcy uczestniczyli w jej tworzeniu od samego początku na równi z ekspertami. Wspólnie wypracowaliśmy wizję Gdańska jako miasta otwartego na świat, rozwijającego się w sposób zrównoważony, przyciągającego nowych mieszkańców i zapewniającego dobrą jakość życia. Za 13 lat jeszcze bardziej niż dziś Gdańsk będzie miastem, w którym rozwijają się różne formy mobilności, w tym przede wszystkim transport rowerowy i tramwajowy.
Model partycypacyjny sprawdził się także przy opracowaniu gdańskiego modelu integracji imigrantów. Obecnie mieszka ich w Gdańsku ok. 20 tys., głównie z krajów byłego ZSRR. Jako miasto otwarte i tolerancyjne chcemy, by zintegrowali się z gdańską społecznością, stąd decyzja, by nad opracowaniem modelu pracowało ponad 140 osób reprezentujących instytucje samorządowe, odpowiedzialne m.in. za edukację, bezpieczeństwo, rynek pracy, a także oczywiście sami imigranci i instytucje pozarządowe.
Ważnym elementem polityki otwartości jest portal Otwarty Gdańsk, na którym udostępniamy wszystkim zainteresowanym dane, których inne miasta z reguły nie publikują w internecie. Codziennie udostępniamy listę wydatków opłaconych przez miasto, a także odpowiedzi na pytania przesłane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
PARTNER