Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrezygnowało z propozycji pozwalającej zwiększyć liczbę dzieci, którymi będzie mógł się zajmować jeden opiekun.
Tak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, który został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, a jutro może się nim zająć rząd. W jego ramach nowelizowana jest m.in. ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157). Pierwotnie wśród proponowanych przez resort rodziny modyfikacji było zwiększenie do maksymalnie 10 liczby dzieci, którymi będzie mógł się zajmować jeden opiekun. Jednak w związku z licznymi uwagami, które zostały w tej kwestii zgłoszone, wskazującymi, że może to pogorszyć jakość opieki, ministerstwo wycofało się z tej regulacji. To oznacza, że jedna osoba będzie mogła mieć pod swoją opieką pięcioro lub ośmioro maluchów.
Dodatkowo wykreślona została zmiana pozwalająca na umieszczanie dziecka w klubie dziecięcym już od 20. tygodnia życia, a nie dopiero po skończeniu roku. Nie będzie też specjalnej procedury, która miała umożliwiać podmiotom zakładającym żłobek występowanie do straży pożarnej i sanepidu o zaopiniowanie projektu budowlanego lokalu. Rozszerzona będzie natomiast grupa osób zatrudnionych w placówkach opieki, które będą podlegały weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wymóg ten będzie dotyczył nie tylko opiekunów, ale wszystkich pracowników żłobków oraz wolontariuszy.
Ponadto projekt ustawy o systemach wsparcia rodzin przewiduje wiele zmian w ustawach regulujących zasady przyznawania świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz świadczenia wychowawczego. M.in. od 1 listopada zamrożona będzie wysokość zasiłków rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do ich uzyskania.
Etap legislacyjny
Projekt czekający na rozpatrzenie przez rząd