Nie będzie idealna, ale ważne, że będzie. Tak o komisji weryfikacyjnej mówił senator Zbigniew Cichoń, jeden ze sprawozdawców ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.
Akt ten – przegłosowany na piątkowym posiedzeniu Senatu – umożliwić ma prześwietlenie zwrotów nieruchomości odebranych na mocy dekretu Bieruta. W związku z tym, że wniesiono do niego poprawki (najważniejsza dotyczy usunięcia zapisu przewidującego, że członek komisji jest równocześnie sekretarzem stanu w resorcie sprawiedliwości), ustawa trafi pod obrady Sejmu. Resort sprawiedliwości zakłada jednak, że komisja ruszy pełną parą już w najbliższych miesiącach.
Do jej uprawnień należeć będzie wszczynanie postępowań rozpoznawczych. W ich wyniku będzie mogło dojść do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej. Stanie się tak, gdy komisja m.in. dojdzie do wniosku, że wydanie decyzji zwrotowej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym lub gdy zwrot został dokonany w wyniku przestępstwa.