Procesy reprywatyzacyjne w Warszawie budzą ogromne kontrowersje. Punkt po punkcie tłumaczymy, o co chodzi w aferze wokół łapówek za tereny ogródków działkowych.
1. O jakie tereny chodzi?
Ogródki działkowe w rejonie ul. Kinowej oraz al. Waszyngtona to blisko 32 ha gruntów. Przed wojną należały do belgijskiej spółki Nowe Dzielnice. Firma miała w planach zbudowanie drugiej Saskiej Kępy. Po wojnie dekretem Bieruta grunty przejęło państwo. Spółka zaprzestała działalności i – jak ustalili warszawscy śledczy – za zabrane mienie rząd PRL w latach 60. wypłacił 43 mln franków belgijskich odszkodowania.