W poniedziałek oddano do użytku pierwsze w Opolu mieszkanie chronione. Będą w nim mieszkały osoby czekające na usamodzielnienie; pierwsze lokatorki to dwie mamy samotnie wychowujące dzieci.

Opolskie mieszkanie jest jednym z trzech lokali, które będą funkcjonowały w województwie opolskim w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka", którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Lokatorzy mieszkania będą mogli liczyć na pomoc specjalnie w tym celu zatrudnionego pracownika socjalnego.

W sumie projekt przewiduje uruchomienie trzech mieszkań, z czego dwa będą w gminie Krapkowice. W sumie, mieszkania te mogą być zamieszkane przez dziesięć osób. Mieszkania będą zasiedlane na czas określony, czyli do czasu znalezienia stałej formy pomocy przebywającym w nim podopiecznym. Mają im w tym pomóc doradcy.

Oprócz znalezienia i wyposażenia trzech lokali mieszkalnych projekt skupia się na stworzeniu profesjonalnej grupy asystentów rodziny. Jak powiedziała z-ca dyrektora ROPS Agnieszka Gabruk, realizacja programu przewiduje pomoc dla 1300 osób z całego województwa. Będą to głównie rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz tzw. pieczy zastępczej.

Reklama

"W gminach okazało się, że najbardziej brakuje im asystentów rodzin. Około 5 tysięcy opolskich rodzin ma problemy opiekuńczo-wychowawcze, więc w regionie powinno pracować 330 asystentów. Tymczasem jest ich zaledwie 68" - tłumaczy Gabruk. Za pieniądze z opolskiego PROW powstanie 15 stanowisk asystentów rodziny, którzy po zakończeniu projektu nadal będą zatrudnieni przez gminy na zasadzie zachowania etatu. Kolejnych 60 asystentów będzie przeszkolonych przez partnera projektu Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.

Program obejmuje także stworzenie siedmiu placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawców w gminie Pokój, Brzeg i Zdzieszowice. Realizacja projektu potrwa do 2018 roku. Jego koszt to niespełna 5 mln złotych.