Karta warszawiaka, podobnie jak tego typu rozwiązania funkcjonujące w innych miastach i gminach Polski, jest dokumentem uprawniającym do korzystania z różnych bonusów przewidzianych dla osób fizycznych płacących podatki w danej miejscowości.
Zniżki mogą obejmować ceny biletów w miejskich teatrach lub ośrodkach sportu i rekreacji, a także ceny biletów komunikacji miejskiej. W ten sposób lokalne władze chcą przyciągać do siebie nowych mieszkańców płacących podatki, a także skłaniać tych, którzy już w danym miejscu się osiedlili, by właśnie tu rozliczali się z fiskusem.
Aby otrzymać kartę mieszkańca, trzeba wykazać, że jest się uprawnionym do jej posiadania. W Warszawie rolę wspomnianego dokumentu, który upoważnia m.in. do zakupu tańszych biletów długookresowych na komunikację publiczną, odgrywa warszawska karta miejska z wgranym na nią elektronicznym hologramem. Ważność karty trzeba przedłużać raz w roku. E-hologram można uzyskać m.in. odwiedzając jeden z punktów obsługi pasażera Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM), w którym okazuje się formularz PIT jako dowód opłacania podatków w stolicy.
Innym rozwiązaniem dla osób przedłużających ważność karty warszawiaka jest możliwość wgrania hologramu samodzielnie za pomocą automatów biletowych ustawionych na stacjach metra oraz przy wybranych przystankach autobusowych i tramwajowych. W drugim przypadku mieszkaniec oświadcza, że spełnia warunki posiadania karty warszawiaka i że zapoznał się z zapisami regulaminu e-hologramu. Ten ostatni dokument opisuje również procedurę kontrolną, o której pani Ewie mówiła koleżanka. Regulamin stanowi, że osoba, która wgrała hologram za pomocą biletomatu, może zostać zobowiązana przez ZTM do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania z karty warszawiaka, jak druk PIT albo zaświadczenie z urzędu skarbowego. Odbywa się to w ten sposób, że ZTM wysyła list polecony do mieszkańca z wezwaniem do stawienia się w punkcie obsługi pasażera w ciągu 60 dni i przedstawienia do wglądu wspomnianych dokumentów pod rygorem dezaktywacji e-hologramu.
Zapytaliśmy ZTM, ile osób zamierza sprawdzić w ten sposób. – Do 30 września 2017 r. planujemy przeprowadzić kontrolę ok. 10 proc. osób, które wgrały e-hologramy w automatach biletowych – informuje Katarzyna Strzegowska, zastępczyni dyrektora ZTM. Zatem wezwania z ZTM może spodziewać się co dziesiąty posiadacz karty, który przedłużył ją w biletomacie.
344 tys. osób posiada kartę warszawiaka (młodego warszawiaka) ważną do 30 września 2017 r.
239 tys. osób przedłużyło do 30 września 2017 r. ważność karty w biletomatach
źródło: ZTM w Warszawie
Podstawa prawna
Par. 3 regulaminu e-hologramu stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 stycznia 2016 r.