Obraz wykonany na ludzkim ciele, podobnie jak ten na płótnie, podlega ochronie, pod warunkiem że spełnia określone przepisami wymagania dla utworu. Prawo jednak nie przewiduje odrębnej kategorii utworów będących tatuażami.
Zgodnie z ustawową definicją przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Wymagane jest zatem, aby tatuaż, jak każdy utwór plastyczny, miał indywidualny i twórczy charakter oraz ustaloną postać. Z natury tatuażu wynika, że jego ustalenie polega na przeniesieniu obrazu plastycznego na skórę ludzką. Wytatuowanie zwykle poprzedzone jest wykonaniem projektu lub wzorca obrazu zapisanego na papierze lub w postaci elektronicznej. Jeżeli będzie to kopia istniejącego, ogólnodostępnego wzoru (obraz, zdjęcie itp.), tatuaż raczej nie zostanie uznany za utwór, a więc nie będzie chroniony. Jego wykonanie sprowadza się wtedy zwykle do mechanicznego odwzorowania szablonu na ciele klienta, czyli pozbawione jest twórczego i indywidualnego charakteru.
Jeśli jednak tatuaż powstanie na indywidualne zamówienie klienta i będzie odróżniał się od wcześniej znanych wzorów (zindywidualizowany projekt wykonany przez tatuatora bądź samego klienta), zostanie objęty ochroną na takich samych zasadach, na jakich chronione są inne dzieła plastyczne.