Za pracę w niedzielę pracownikowi przysługuje dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia.

Zasadniczo czas pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Jeśli pracodawca przekracza tą normę, musi zrekompensować pracownikowi dodatkową pracę. Zobacz, co dokładnie przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>>

Co za pracę w niedzielę? Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca musi zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Jeżeli pracownik nie może wykorzystać wolnego dnia w tym terminie, ani do końca okresu rozliczeniowego, to przysługuje mu prawo do dodatku do wynagrodzenia, który wynosi 100 proc. dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę - za każdą godzinę pracy w niedzielę. Oczywiście jednocześnie pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie.

Co jeśli niedziela wypada w święto? W przypadku święta, które wypada w niedzielę, większość pracowników nie otrzyma za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, bowiem tylko święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Natomiast, jeśli pracownik normalnie pracuje w niedzielę, to święto przypada w dzień pracujący dla zatrudnionego i stosuje się wtedy zasady obowiązujące przy pracy w niedzielę. Dodatkowy dzień wolny lub dodatek otrzymają także osoby, dla których niedziela nie jest dniem roboczym, ale wyjątkowo pracują w święta - może chodzić o pracowników handlu czy zatrudnionych w usługach. Kto może pracować w święto i jakie otrzyma wynagrodzenie, dowiesz się tutaj>>