Zwolnienie dyscyplinarne nie tylko stanowi poważną skazę na CV - pozbawia też dni wolnych na poszukiwanie pracy i zasiłku dla bezrobotnych.

Zwolnienie dyscyplinarne jest najcięższą karą, jaka może spotkać pracownika, który dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. O jaki rodzaj przewinienia może chodzić, przeczytasz tutaj>> Przepisy prawa pracy, które zazwyczaj chronią interesów pracownika, w tym wypadku są dla niego niekorzystne.

Dyscyplinarka na urlopie i L4

Zasadniczo pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy w czasie urlopu podwładnego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik podczas urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego, a także w czasie choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim nie może stracić pracy.

Więcej o tym, kiedy można zwolnić pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym znajdziesz tutaj>>

Ochrona ta nie dotyczy jednak rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia. Dlatego jeśli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, o czym pracodawca dowiedział się w trakcie korzystania przez niego z urlopu czy rekonwalescencji, zatrudniony może otrzymać dyscyplinarkę. Potwierdza to orzecznictwo sądowe - między innymi w wyroku z 27 września 1983 roku ( I PRN 108/83) Sąd Najwyższy orzekł, że zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu, albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Nie ma ochrony grupowej

Ciężkie naruszenie obowiązków nie chroni także przez zwolnieniem grup pracowników, którzy mają w tym zakresie prawne przywileje - chodzi o kobiety w ciąży i osoby w wieku przedemerytalnym.

Pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Przepis ten nie dotyczy tylko kobiet zatrudnionych na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca. Zobacz, kiedy dokładnie można zwolnić z pracy kobietę w ciąży i na macierzyńskim>>

Kodeks pracy zapewnia także trwałość zatrudnienia osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał im uzyskanie prawa do emerytury. Kiedy dokładnie można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym, dowiesz się tutaj>>

Nie ma dni wolnych na poszukiwanie pracy

Zwalniana dyscyplinarnie osoba traci też inne przywileje - między innymi nie przysługują jej dni wolne na poszukiwanie pracy.

Ile dni wolnych na poszukiwanie pracy może otrzymać odchodzący z firmy pracownik?

Należą się one bowiem wyłącznie osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, której okresy wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie oraz pod warunkiem, że samo rozwiązanie umowy nastąpiło przez wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Dni wolnych nie otrzyma więc także osoba, która sama wypowiedziała umowę, czy rozstała się z pracodawca za porozumieniem stron.

Bez zasiłku dla bezrobotnych

Osoba z dyscyplinarką może też nie otrzymać zasiłku dla bezrobotnych. Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek, dowiesz się tutaj>>

Jeżeli do wypowiedzenia z winy pracownika doszło w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, to taka osoba nabywa prawo do świadczenia dopiero po upływie 180 dni od dnia rejestracji. W związku z tym, że o tyle samo dni ma także skrócony okres wypłaty świadczenia, to jeśli zasiłek przysługuje jej tylko na 6 miesięcy, to w ogóle nie zostanie on wypłacony.