Branża BPO/SSC w Polsce zatrudnia obecnie blisko 200 000 pracowników. Różnorodność procesów obsługiwanych przez ten sektor sprawia, że pracę w nim mogą znaleźć przedstawiciele wielu specjalności, praktycznie na każdym etapie kariery zawodowej. Istnieją jednak kompetencje, o które branża BSS upomina się w szczególności. Oto trzy najsilniejsze trendy na rynku pracy w usługach dla biznesu.

1. Zapotrzebowanie na pracowników władających językiem niemieckim

W minionym roku Polska po raz trzeci z rzędu została wybrana najatrakcyjniejszą lokalizacją biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej według inwestorów niemieckich. Według najnowszego raportu PAIiIZ - „Sektor usług biznesowych w Polsce 2016” nad Wisłą funkcjonują obecnie 62 centra BSS z kapitałem niemieckim. Plasuje to Niemcy na drugim miejscu wśród inwestorów zagranicznych obecnych w Polsce (za Stanami Zjednoczonymi). Wszystko to sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na pracowników płynnie posługujących się językiem niemieckim.

Fundacja Pro Progressio, wnikliwie analizując potrzeby inwestorów zza Odry, już od roku 2014 komunikowała rosnące zapotrzebowanie na pracowników płynnie komunikujących się w języku niemieckim. W tym czasie w Polsce zbyt dużo się nie zmieniło i liczba osób wchodzących na rynek pracy i władających językiem niemieckim utrzymuje się na stabilnym poziomie – mówi Wiktor Doktór prezes Fundacji Pro Progressio.

Mimo wielu kierunków filologicznych na rynku wciąż odnotowuje się deficyt kadr operujących językiem niemieckim. Co więcej, według ekspertów deklaratywna znajomośc tego języka w Polsce jest znacznie wyższa niż rzeczywiste umiejętności lingwistyczne polskich pracowników, a to właśnie one są jednym z kluczowych czynników decydujących o lokowaniu niemieckiego biznesu nad Wisłą.

2. Zapotrzebowanie na programistów i specjalistów z zakresu big data

Szacuje się, że w roku 2015 brakowało w Polsce około 30 000 osób do pracy w branży IT i liczba ta już nikogo nie dziwi. Deficyt absolwentów studiów informatycznych widoczny jest na rynku od kilku lat, a według Komisji Europejskiej do 2020 roku w UE potrzeba będzie około miliona pracowników IT. Szczególnie poszukiwani są specjaliści na stanowiska „software deweloper” oraz ci, z zakresu big data.

Niezwykle cenne na rynku pracy w branży BSS jest również połączenie dwóch największych trendów rekrutacyjnych: znajomości języka obcego, w szczególności niemieckiego z wykształceniem IT. Tymczasem według raportu Fundacji Pro Progressio na temat kierunków informatycznych na polskich uczelniach, tylko dwa miasta – Wrocław i Opole – oferują nauczanie IT po niemiecku.

Edukacja informatyczna w Polsce na przestrzeni ostatnich lat znacznie się rozwinęła. Na 69 polskich uczelniach prowadzących kierunki IT realizowane są programy współpracy z ponad 100 firm informatycznych, co znacznie podnosi poziom i praktyczny wymiar programów nauczania. Mimo to nadal na polskim rynku zapotrzebowanie na ekspertów IT jest o wiele większe niż obecna liczba absolwentów kierunków informatycznych. Dlatego konieczny jest rozwój tych kierunków, a na poziomie wcześniejszej edukacji położenie większego nacisku na naukę algorytmiki i matematyki – mówi prezes Fundacji Pro Progressio.

3. Zapotrzebowanie na pracowników łączących specjalistyczną wiedzę i wykształcenie z kompetencjami miękkimi

Z badań przeprowadzonych na członkach Klubu Outsourcingu, (zrzeszającego podmioty z branży outsourcingowej oraz jej otoczenia) wynika, że kompetencje miękkie są „raczej” (19%) lub „zdecydowanie” (81%) istotne poczas rekrutacji nowych pracowników. Wykształecenie przyszłego pracownika nie jest oczywiście pomijane, jednak większoś firm z sektora nowoczensnych usług dla biznesu uznaje je tylko za „raczej istotne”. Kierunek skończonych studiów jest niestotny dla blisko 1/3 ankietowanych, a stopień naukowy aż dla 39%.
Oczywiście idelną sytuacją jest gdy potencjalny pracownik łączy w sobie wysoko rozwinięte umiejętności społeczne i pożądane cechy psychofizyczne z wykształceniem i specjalistyczną wiedzą. Brak takich kandydatów jest w szczególności bolączką branży IT. W branży nowoczesnych usług dla biznesu ogromną rolę odgrywa otwartość, komunikatywność i elastyczność. W tym sektorze pracuje się wciąż na nowych projektach, co wymaga umiejętności szybkiej adaptacji – mówi Wiktor Doktór.

Według badań Fundacji Pro Progressio najczęściej poszukiwanymi kompetencjami miękkimi w branży BSS są: otwartość i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, nastwienie na rozwój, orientacja na klienta oraz na efekt. Co ciekawe, aż 62% firm przyznało, że umiejętności deklarowane przez potencjalnych pracowników w CV niekiedy nie pokrywają się z rzeczywistością.

Źródło: Fundacja Pro Progressio