Prezydent RP podpisał ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Tym samym od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcom i samozatrudnionym będzie przysługiwała minimalna stawka godzinowa za pracę w wysokości około 13 zł.
Nowe przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady. Najniższa płaca nie będzie przysługiwać m.in. osobom, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonywania usługi i są wynagradzane wyłącznie w formie prowizyjnej. Jednocześnie zleceniodawcy lub zlecający usługi będą zobowiązani do ewidencjonowania czasu pracy wspomnianych zatrudnionych (sposób potwierdzania godzin wykonywania obowiązków co do zasady powinna określać umowa zawarta przez obie strony).
Nowelizacja uchyli także przepis, zgodnie z którym w pierwszym roku pracy zatrudnionym przysługuje jedynie 80 proc., a nie 100 proc. minimalnej płacy. Nowe przepisy – w większości – wejdą w życie z początkiem nowego roku, choć niektóre już od 1 września tego roku (dotyczące m.in. zamówień publicznych).
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta trafi do publikacji