Nowe przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady. Najniższa płaca nie będzie przysługiwać m.in. osobom, które samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonywania usługi i są wynagradzane wyłącznie w formie prowizyjnej. Jednocześnie zleceniodawcy lub zlecający usługi będą zobowiązani do ewidencjonowania czasu pracy wspomnianych zatrudnionych (sposób potwierdzania godzin wykonywania obowiązków co do zasady powinna określać umowa zawarta przez obie strony).

Nowelizacja uchyli także przepis, zgodnie z którym w pierwszym roku pracy zatrudnionym przysługuje jedynie 80 proc., a nie 100 proc. minimalnej płacy. Nowe przepisy – w większości – wejdą w życie z początkiem nowego roku, choć niektóre już od 1 września tego roku (dotyczące m.in. zamówień publicznych). 

Etap legislacyjny

Ustawa podpisana przez prezydenta trafi do publikacji

Polecany produkt: Kodeks pracy 2016>>