Pracodawcy popierają ograniczenia w tworzeniu wewnętrznych przepisów dotyczących pracy i wynagrodzeń. – I tak będą musieli ustalać zasady wypłat pensji – ostrzegają związkowcy. Ustalenie regulaminów pracy i płacy będzie obowiązkowe w firmach zatrudniających co najmniej 50, a nie jak obecnie – 20 pracowników. W tych z załogą od 20 do 49 osób będzie to konieczne tylko w razie złożenia wniosku przez związek zawodowy. Tak wynika z pierwszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju (tzw. pakiet Morawieckiego).
Propozycja cieszy pracodawców, bo dzięki niej ograniczone zostaną administracyjne obowiązki związane z wydawaniem wewnątrzzakładowych aktów. Prawnicy i związkowcy są bardziej sceptyczni.
– W praktyce i tak nadal trzeba będzie ustalać np. składniki i termin wypłaty wynagrodzenia oraz wykazy prac wzbronionych kobietom i młodocianym – tłumaczy Izabela Zawacka, radca prawny i wspólnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.