Już jeden na czterech pracowników wykonuje obowiązki przeciętnie dłużej niż pięć dni w tygodniu. Jednocześnie co trzecia firma nie kompensuje prawidłowo nadgodzin. Pracownicy spędzają coraz więcej czasu w firmach, a te coraz częściej łamią przepisy o oddawaniu w zamian czasu wolnego lub wypłacie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Tak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy.
W ubiegłym roku już prawie co drugi skontrolowany podmiot naruszył przepisy gwarantujące podwładnym dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy (w praktyce najczęściej chodzi o sobotę i niedzielę). Z kolei 31 proc. skontrolowanych pracodawców łamało regulacje w zakresie kompensaty za przekroczenie tygodniowej normy wykonywania obowiązków (40 godz.). W porównaniu z 2014 r. odsetek ten wzrósł o 17 proc., a od 2013 r. – o ponad połowę (51,2 proc.).
Podobny problem dotyczy rekompensowania nadgodzin wynikających z przekroczenia normy dobowej (8 godz.). W 2015 r. nieprawidłowości w tym zakresie ujawniono w 27,3 proc. skontrolowanych firm (wzrost o 19 proc. w ciągu dwóch lat).