Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej. Wielu z nas pracuje w różnych miejscach, w ramach różnych form zatrudnienia. Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, niektórzy "na czarno". Czy można mieć jednocześnie dwie umowy o pracę? Czy to legalne?

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców

To zupełnie legalne. Pracownik może być zatrudniony w dwóch miejscach jednocześnie, na takich samych bądź zupełnie różnych stanowiskach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w jakiejś firmie obowiązuje zakaz konkurencji. Wtedy pracownik musi podpisać stosowny dokument (odrębna umowa) i nie może pracować dla innej firmy z tej samej branży.

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy

Też można. Dwie umowy nie mogą jednak dotyczyć tego samego przedmiotu, czyli stanowiska, obowiązków pracowniczych. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r. (sygn. I PKN 43/97), zgodnie z którym "Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy."

Dwie umowy o pracę. Urlop

Osoba zatrudniona na dwóch etatach u różnych pracodawców ma prawo do urlopu wypoczynkowego z każdej umowy. Przykładowo, jeśli masz dwie umowy o pracę u dwóch różnych pracodawców i Twój staż pracy wynosi ponad 10 lat, każdy z pracodawców musi zapewnić Ci 26 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku. Oznacza to, że w sumie przysługuje Ci 52 dni urlopu w ciągu roku – 26 dni od każdego pracodawcy. Ważne jest, aby pamiętać, że dni urlopu naliczane są osobno dla każdej umowy o pracę, a prawa do urlopu wynikają z każdego stosunku pracy niezależnie.

Dwie umowy o pracę. Ciąża

Sytuacja analogiczna jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Kobieta zatrudniona w ramach dwóch umów o pracę w przypadku zajścia w ciążę nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego z tytułu każdej z umów.