Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenie nie może być wliczana do stażu pracy. Jednak jeśli są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, to taki kontrakt zalicza się do przyszłej emerytury.

Polecany produkt: Emerytury i renty 2016 >>>

Umowa zlecenie formalnie nie jest umową o pracę, ale o świadczenie usług i dlatego swoje umocowanie prawne ma w kodeksie cywilnym. Tym samym zleceniobiorcy nie przysługuje ochrona kodeksu pracy - nie ma więc praw pracowniczych etatowca, w tym minimalnej stawki wynagrodzenia czy gwarancji płatnego urlopu wypoczynkowego.

Pod przepisy prawa pracy podlega także staż pracy, a to oznacza, że nawet długotrwałe zatrudnienie na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie czy o dzieło) się do niego nie wlicza - tego typu kontrakty nie podlegają bowiem pod kodeks pracy. Tym samym staż traktowany jest jako okres zatrudnienia tylko w przypadku umowy o pracę (na czas nieokreślony i terminowy), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się co prawda zasady oskładkowania zleceń, ale ten typ kontraktu nadal nie wlicza się do stażu pracy>>

Jednocześnie niemal każda umowa zlecenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Składek nie trzeba opłacać tylko w przypadku uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat.

W związku z tym, każdy okres pracy na zleceniu, gdy odprowadzane były składki rentowe i emerytalne do ZUS (obowiązkowo i dobrowolnie) wlicza się do emerytury - ustalanej według starych, jak i nowych zasad - jako okres składkowy.