statystyki

Kierownik niepełnoetatowiec ma prawo do rekompensaty za godziny ponadwymiarowe

autor: Marek Rotkiewicz02.04.2016, 11:00
smartwatch, praca

Szczególne wyłączenia od zasady rekompensowania pracy nadliczbowej (finansowo lub czasem wolnym) odnoszą się m.in. do pracowników będących zastępcami osób kierujących jednoosobowo zakładem pracy.źródło: ShutterStock

Menedżerowie nie mają prawa do wynagrodzenia za nadgodziny. Jednak nie oznacza to, że można im zlecać pracę nadliczbową bez ograniczeń. Specjalne przywileje mają przy tym szefowie wyodrębnionych komórek.

Pojęcie „kadra kierownicza” w kontekście przepisów o czasie pracy obejmuje dwie grupy pracowników:

1) osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy (są to pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi),

2) kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

W odniesieniu do tej drugiej grupy jedyną odmiennością w zakresie czasu pracy – w porównaniu do ogółu pracowników – jest wynikająca z art. 1514 kodeksu pracy (dalej: k.p.) konieczność wykonywania pracy poza normalnymi godzinami bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Z kolei od pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy odróżnia ich to, że mają prawo do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę nadliczbową przypadającą w niedziele i święta, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Grupa szczególna

Kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej jest pracownik zajmujący stanowisko dające możliwość wydawania podległym mu pracownikom wiążących poleceń dotyczących świadczenia pracy oraz organizowania pracy tych podwładnych.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 13 stycznia 2005 r. (sygn. akt II PK 114/04, OSNP 2005/16/245), zakres zastosowania art. 1514 k.p. (tj. wyłączenie spod zasady rekompensowania godzin nadliczbowych) nie obejmuje tych kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy, których obowiązki nie ograniczają się do organizowania kontroli i nadzorowania czynności pracowników podległej sobie komórki, lecz polegają na wykonywaniu pracy na równi z nimi. Niezbędne jest posiadanie przez pracownika kierownika kompetencji do kierowania pracą innych zatrudnionych, wydawania im wiążących poleceń dotyczących świadczenia pracy (w tym poleceń dotyczących wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych) oraz organizowania pracy podległych pracowników.


Pozostało jeszcze 76% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane