Przedsiębiorcy będą musieli przechowywać dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych. Możliwe, że nawet przez 10 lat.
Strony umów-zleceń lub umów o świadczenie usług będą musiały samodzielnie określić sposób potwierdzania godzin pracy. To konieczne dla zapewnienia co najmniej 12-złotowej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych świadczących usługi w miejscu i czasie wskazanym przez firmę. Dla zatrudniających oznacza to dodatkowe obowiązki.
– Powinni oni zadbać o to, aby umowa cywilnoprawna wyraźnie określała sposób, w jaki rozlicza się czas pracy wspomnianych podwładnych – tłumaczy Katarzyna Dulewicz, radca prawny i partner w CMS Cameron McKenna.