Resort pracy wycofuje się z niekorzystnej dla firm delegujących propozycji, zgodnie z którą izba skarbowa miała egzekwować grzywny nakładane przez zagraniczne inspekcje.
Najpierw Państwowa Inspekcja Pracy będzie weryfikowała wnioski o egzekucję kar nałożonych na polskich pracodawców przez zagraniczne instytucje za naruszenie przepisów o delegowaniu. Dopiero potem trafią one do naczelnika urzędu skarbowego, który ściągnie należne sankcje. Taką zmianę wprowadziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do projektu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ma wejść w życie 1 czerwca 2016 r. Na takie rozwiązanie nie ma jednak zgody PIP.
Śmierć dla firm