Firmy zaczęły zgłaszać do urzędów pracy oferty dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia. Na każdego takiego pracownika mogą otrzymać nawet 1850 zł miesięcznie.
Nowy instrument aktywizacji, który ma zmniejszyć bezrobocie wśród młodych osób, obowiązuje dopiero od miesiąca, ale już cieszy się dużym zainteresowaniem. Tak wynika z informacji powiatowych urzędów pracy (PUP), w których ruszył nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów zatrudnienia. Niektóre z nich zwracają uwagę, że warunki uzyskania wsparcia są wprawdzie korzystne, ale część przedsiębiorców może odstraszać wynoszący rok okres, w którym bezrobotny musi być utrzymany w zatrudnieniu.
Przeciw bezrobociu