Starosta przez rok przekaże środki na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby poniżej 30 lat. Potem firma obowiązkowo da jej posadę na 12 miesięcy
Osoby do 30. roku życia zyskają szansę znalezienia dłuższego zatrudnienia na etacie. Da im ją ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 1814), która zacznie obowiązywać 21 listopada br. Wprowadza ona nowy instrument aktywizacji zawodowej, który ma zmniejszyć bezrobocie właśnie wśród młodych osób. Zdaniem powiatowych urzędów pracy (PUP) może on się cieszyć zainteresowaniem pracodawców, ponieważ warunki związane ze skorzystaniem z niego są atrakcyjniejsze niż w przypadku obecnych form wsparcia finansowanych ze środków Funduszu Pracy (FP).
Czasowa regulacja