Jestem zatrudniona na pełnym etacie u jednego pracodawcy. Co jakiś czas dorabiam też na umowę o dzieło u innego, wykonując rękodzieło – pisze pani Dorota. – Spodziewam się dziecka i planuję po jego urodzeniu dorabiać podczas urlopu macierzyńskiego, właśnie pracując na umowę o dzieło. Słyszałam jednak, że jeśli mój pracodawca dowie się o tym, mogę stracić zasiłek macierzyński. Czy rzeczywiście przepisy są takie surowe – zastanawia się przyszła mama
Nie ma przepisów, które zabraniałyby kobiecie korzystającej z urlopu macierzyńskiego wykonywania pracy. Może świadczyć ją również na rzecz swojego pracodawcy, na umowę-zlecenie lub o dzieło. Podjęcie dodatkowych zajęć i uzyskiwanie z tego tytułu dochodów nie oznacza, że zasiłek zostanie odebrany albo ulegnie zmniejszeniu. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków.
Zgodnie z prawem zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Urlop macierzyński powinien polegać na nieświadczeniu pracy, tak aby odpocząć po porodzie i sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Właśnie dlatego należy go wykorzystać w wymiarze co najmniej 14 tygodni i nie można się go zrzec. Praca podczas urlopu macierzyńskiego powinna więc mieć przede wszystkim charakter incydentalny i niewielki wymiar. Umowa cywilnoprawna nie może też wyłączyć możliwości osobistej opieki nad dzieckiem.
Opiekę nad dzieckiem można łączyć z umową o pracę podczas urlopu rodzicielskiego, ale i tu obowiązują pewne zasady. Przede wszystkim wymiar zatrudnienia nie powinien przekraczać pół etatu. Ponadto przy połączeniu pracy z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego świadczenie ulega zmniejszeniu. W pozostałym zakresie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę.
Aby podjąć zatrudnienie, należy złożyć wniosek do pracodawcy, w którym zostanie wskazany wymiar czasu pracy i okres łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Szef może nie wyrazić zgody, gdy nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy albo jej charakter.
Podstawa prawna
Art. 182 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).