Jeśli zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej chce ją pozwać, musi jechać do sądu nawet kilkaset kilometrów. Eksperci mówią wprost – to karygodny błąd ustawodawcy, który należy jak najszybciej zmienić.
Artykuł 461 kodeksu postępowania cywilnego stanowi jasno, że powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed sądem właściwości ogólnej pozwanego bądź przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, ewentualnie przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. W praktyce chodziło o to, aby możliwie najbardziej ułatwić życie pracownikom.
Nieracjonalność ustawodawcy