W szpitalach brakuje kadry pielęgniarskiej. Nie da się jednak w prosty sposób uzupełnić tych niedoborów innymi pracownikami medycznymi.
Ratują ludziom życie, ale są zatrudniani na umowach cywilnoprawnych i zarabiają grosze. Ratownicy medyczni, których jest dwukrotnie więcej, niż potrzebuje ich system, zasilają szeregi bezrobotnych lub pracują poniżej kwalifikacji. Ostatnio powstał pomysł, jak wykorzystać ich dla dobra pacjentów. Mieliby zostać przekwalifikowani na pielęgniarzy. Rozwiązanie doprowadzi do nieuchronnego konfliktu – przestrzegają obie grupy zawodowe.
Najmniej w Europie