Nie będzie egzaminu eksternistycznego w takich zawodach jak technik pożarnictwa czy sterylizacji medycznej. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych. Ma wejść w życie 1 września 2015 r.
Dokument uzupełnia wykaz zawodów, w których takich egzaminów się nie przeprowadza. Lista będzie składała się z 19 profesji. Obecnie takiego egzaminu nie zdają osoby chcące uzyskać uprawnienia do pracy w takich zawodach jak asystentka stomatologiczna, dietetyk, opiekunka dziecięca czy ratownik medyczny. Do tego wykazu dołączą technicy pożarnictwa oraz sterylizacji medycznej. Powyższa zmiana została wprowadzona na wniosek ministra spraw wewnętrznych oraz ministra zdrowia.
Reklama

Reklama
Ponadto projekt wskazuje, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przystąpienie do egzaminu eksternistycznego. Wśród nich jest m.in. informacja, czy to pierwsza próba jego zdania. Jeśli nie, to dodatkowo trzeba wskazać, czy zainteresowany będzie zaliczał ponownie część pisemną czy praktyczną. Do wniosku należy również dołączyć świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz np. indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie albo świadectwa pracy.

1,6 tys. osób rocznie przystępuje do egzaminów eksternistycznych

Nie zmienią się natomiast terminy, w których będzie możliwość złożenia wniosku. Można je będzie przedkładać do okręgowych komisji egzaminacyjnych do 31 stycznia (wtedy zainteresowany przystąpi do egzaminu w tym samym roku) albo do 30 września (wówczas egzamin odbędzie się w roku następnym).
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji