Ze statystyk unijnych wynika, że w 2012 roku w całej Unii Europejskiej kobietom płacono średnio o 16,5% mniej niż mężczyznom. Wśród państw, w których luka płacowa była najmniejsza, znalazła się Polska.

Najmniejsze różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn wystąpiły w Słowenii (2,5%), na Malcie (6,1%) i w Polsce (6,4%). Największe dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy płciami w 2012 roku odnotowano zaś w Estonii, gdzie kobiety otrzymywały pensje o 30% niższe niż mężczyźni. Co ciekawe, duże różnice wystąpiły także w Austrii i Niemczech. W tych krajach luka płacowa wyniosła 22%.

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej w 2012 roku (w proc.) / Media

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn były większe od unijnej średniej także m.in. w Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i u naszych południowych sąsiadów.

Maria Jodłowska, Sedlak & Sedlak