Najlepiej wynagradzane 25 proc. pracowników szeregowych zarabiało w 2013 roku powyżej 3 500 zł brutto. W tym samym roku najlepiej zarabiający specjaliści otrzymywali więcej niż 6 200 zł brutto miesięcznie, a dyrektorzy i członkowie zarządów – nawet powyżej 21 000 zł brutto miesięcznie.

Sprzedawca w sklepie

Sprzedawca w sklepie

źródło: ShutterStock

Wśród osób zatrudnionych na najniższym szczeblu zatrudniania, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące  w branży technologii informatycznych (3 500 zł), bankowości (3 150 zł) oraz w przemyśle ciężkim (3 000 zł). Najniżej opłacaną branżą w 2013 roku był handel i rolnictwo. Zatrudnieni w tym sektorze zarabiali odpowiednio: 2 150 zł i 2 200 zł.

W miastach do 100 tys. mieszkańców, pracownicy szeregowi otrzymywali wynagrodzenie na poziomie  2 400 zł. W Warszawie płace osób pracujących na najniższym szczeblu zatrudnienia były o 700 zł wyższe.

Wraz ze stażem pracy wynagrodzenie pracowników szeregowych nieznacznie rosło. Osoby najmłodsze stażem, mające rok lub mniej doświadczenia zawodowego, zarabiały średnio 2 222 zł. Płace osób ze stażem pracy od 2 do 3 lat wynosiły już 2 500 zł a zatrudnieni posiadający doświadczenie powyżej 16 lat otrzymywali 2 700 zł.

Krzysztof Domagała