Osoby świadczące usługi dla ludności zarabiały przeciętnie 3 200 zł brutto miesięcznie, czyli o 26 proc. mniej od pracowników zatrudnionych w branży usługi dla biznesu i o 14 proc. mniej niż w usługach ogółem – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak.

Wśród osób świadczących usługi dla ludności najwięcej zarabiali zajmujący się konsultingiem technicznym - mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2013 roku 5 600 zł. O nieco ponad 1 300 zł mniej zarabiali pracownicy, którzy swoją karierę zawodową związali z obsługą nieruchomości, a niemal o 2 000 zł mniej – osoby świadczące usługi komunalne.

Najmniej zarabiali zatrudnieni w sekcji hotelarstwo, gastronomia i turystyka - połowa z nich zarabiała mniej niż 3 000 zł brutto miesięcznie.

Z analizy zarobków na poszczególnych stanowiskach wynika, że najwięcej spośród osób świadczących usługi dla ludności zarabiali szefowie kuchni. Połowa z nich otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż 4 500 zł brutto miesięcznie.

Na podobnym poziomie oscylowały zarobki doradców techniczno-handlowych oraz menedżerów restauracji. Wynosiły one odpowiednio: 3 830 zł i 3 800 zł brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali kelnerzy (1 830 zł), sprzedawcy i kasjerzy (2 056 zł) oraz recepcjoniści (2 100 zł).

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak