Zadaniem pracujących w ZUS lekarzy jest przede wszystkim orzekanie o niezdolności do pracy. Spośród lekarzy zatrudnionych w Zakładzie najwyższe maksymalne wynagrodzenie może otrzymywać wspomniany naczelny lekarz ZUS. 

Niewiele niższe wynagrodzenie przewidziane jest dla głównego lekarza orzecznika oddziału Zakładu – mieści się ono w przedziale między 4000 a 13000 zł miesięcznie. Natomiast faktyczna średnia pensja zasadnicza dla tego stanowiska wynosi 8992 zł. 

Lekarze: inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego, orzecznik oddziału oraz członek komisji lekarskiej zarabiają przeciętnie 6226 zł, jednakże ich maksymalne wynagrodzenie może osiągnąć pułap nawet 10000 zł. Lekarze niewchodzący w skład komisji lekarskiej zarabiają średnio 5730 zł.

Sylwia Radzięta, Sedlak & Sedlak