Umiejętności miękkie są bardzo pożądane na rynku pracy. Tymczasem polskie szkoły serwują konkretną wiedzę, ale nie uczą współpracy w grupie, lojalności dla pracodawcy, asertywności, cierpliwości czy dokładności.

"Bez takich umiejętności znalezienie czy utrzymanie zatrudnienia jest bardzo trudne" - mówi IAR dyrektor Małgorzata Sarzalska z Ministerstwa Pracy. Wyjaśnia, że umiejętności miękkie są dla pracodawców coraz ważniejsze i zdarza się, że cenniejsze niż konkretna wiedza wyniesiona ze szkoły czy uczelni wyższej.

Dotyczy to zwłaszcza młodych absolwentów. Pracodawcy wychodzą z założenia, że osoby elastyczne, potrafiące dobrze współpracować z innymi są w stanie o wiele szybciej przystosować się do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie.

"Bardzo ważna jest również znajomość języków obcych i to nie tylko angielskiego" - podkreśla Tomasz Szpikowski, członek Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i prezes firmy rekrutującej inżynierów do pracy za granicą. Dodaje, że niezwykle ważna jest także umiejętność zarządzania zespołem czy przeprowadzania prezentacji.

Takie osoby mogą bez problemu znaleźć bardzo dobrą i dobrze płatną pracę - mówi IAR Tomasz Szpikowski. Zaznacza, że mamy świetnych fachowców z brakami w dziedzinie umiejętności miękkich, co potwierdzają nie tylko nasi ale także zagraniczni pracodawcy. Potwierdzają to również liczne badania.