Obecnie ta kwestia nie jest uregulowana i pracodawcy zmieniali takie grafiki w dogodnym dla siebie terminie, co mogło dezorganizować życie prywatne pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami firma przekazywać będzie zatrudnionemu rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w okresie, na który został sporządzony taki grafik.

– To bardzo istotna zmiana z perspektywy zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Zatrudniony będzie mógł planować swój czas prywatny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Pracodawca nie będzie mógł zmieniać harmonogramów w razie niespodziewanej choroby podwładnych czy też urlopu na żądanie któregoś z nich – uważa Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Jego zdaniem utrudni to organizację pracy w sytuacjach nagłych.

– Uzgodnienie zmiany harmonogramu z wyprzedzeniem krótszym niż jeden tydzień będzie możliwe na zasadzie dobrej woli pracownika – dodaje mec. Paruch.

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy

źródło: DGP

Aby zmniejszyć negatywne skutki takiej zmiany pracodawcy mogą np. skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej lub opracować system motywacyjny, który zachęci pracowników do akceptacji doraźnych zmian harmonogramu.

– Takie zgody mogą być jednak kwestionowane jako uzyskane pod przymusem – tłumaczy Sławomir Paruch.

Nowe przepisy określiły też przypadki, w których pracodawca jest zwolniony z obowiązku sporządzania rozkładów czasu pracy. Katalog takich sytuacji na ostatnim posiedzeniu uzupełnił Senat (o zmianie zdecyduje teraz Sejm). Wszystko wskazuje na to, że poprawka ta zostanie zaakceptowana, bo miała akceptację resortu pracy.

Po wejściu nowych przepisów w życie pracodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania rozkładu, jeżeli wynika z prawa pracy, obwieszczenia, a także gdy w porozumieniu z pracownikiem ustali on czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań (w takim przypadku rozkład ustalać będzie pracownik).

Ponadto pracodawca nie będzie sporządzać harmonogramów, gdy na pisemny wniosek zatrudnionego stosuje do niego rozkład przewidujący różne godziny rozpoczynania obowiązków w poszczególnych dniach, a także gdy w tym samym trybie ma ustalony indywidualny rozkład.

Nowym rozwiązaniem jest też odejście od papierowej formy sporządzania i przekazywania pracownikowi harmonogramów. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie mógł sporządzić rozkład danego podwładnego w formie pisemnej lub elektronicznej.

Etap legislacyjny

W Sejmie po poprawkach Senatu